TERAPIA

Stosujemy terapię dostosowaną do etapu rozwoju i możliwości psychofizycznych każdego dziecka. Plan terapii opracowujemy zawsze na podstawie zaleceń od specjalistów prowadzących lub diagnozy przeprowadzonej w naszym Centrum.

Więcej...

DIAGNOZA

Korzystamy z profesjonalnych narzędzi diagnostycznych. Wskazujemy obszary problemowe i potencjalne deficyty. Kierujemy do dalszych konsultacji.

Więcej...