Pierwsze przyjaźnie dziecka – jak pomóc je zawrzeć?

Człowiek to istota społeczna. Pierwsze przyjaźnie dziecka mają ogromny wpływ na jego dalszy rozwój, samoocenę, poczucie akceptacji lub odrzucenia. Pierwsze doświadczenia na tej płaszczyźnie rzutują na przyszłe relacje z otoczeniem....

Więcej...