Terapia

TUS z elementami LEGO©SIX BRICS

Zajęcia skierowane są do dzieci mających problemy z przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji oraz tych, którym trudno jest nawiązać i utrzymać relacje z rówieśnikami i dorosłymi.

zobacz więcej

TUS z elementami TZA

Zajęcia skierowane są do dzieci mających problemy z przestrzeganiem reguł, panowaniem nad złością i agresją w codziennych sytuacjach. Podczas zajęć dzieci i młodzież uczą się zamieniać zachowania agresywne na prospołeczne, pewne siebie i bezpieczne.

zobacz więcej

Terapie FAS/FASD

Zajęcia uwzględniają założenia kompleksowego planu terapii dzieci z FAS / FASD i skupiają się na następujących obszarach: regulacja emocji, neurostymulacja, współpraca opiekun-dziecko-terapeuta, treningi językowe i społeczne.

zobacz więcej

FIRST® LEGO® LEAGUE z elementami TUS

Daj swojemu dziecku okazję do nauki, zabawy i rozwoju umiejętności, które posłużą mu przez całe życie. Skontaktuj się z nami już teraz i dowiedz się więcej o naszej grupie przygotowującej do konkursu FIRST® LEGO® League.

zobacz więcej