Diagnoza

Majówka z diagnozą

Dla rodziców i opiekunów dzieci, którzy są zaniepokojeni ich rozwojem i szukają wskazówek diagnostycznych. Dla tych, którzy jeszcze nie rozpoczęli kompleksowego procesu diagnostycznego i chcą szybko i w jednym miejscu skorzystać z wielu narzędzi diagnostycznych.

zobacz więcej

Diagnoza FAS/FASD

Diagnoza przeznaczona jest dla dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży. Wczesna diagnoza pozwala na opracowanie i wdrożenie indywidualnego planu terapii.

zobacz więcej

Diagnoza zaburzeń w uczeniu się

Dla dzieci, które mimo prawidłowego rozwoju umysłowego i korzystnych warunków uczenia się nie są w stanie w przewidzianym czasie nauczyć się czytać i pisać albo liczyć.

zobacz więcej

Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza gotowości szkolnej przeznaczona jest dla dzieci 5 i 6-letnich i pozwala ocenić czy dziecko osiągnęło już poziom rozwoju, który pozwoli mu sprostać obowiązkom szkolnym.

zobacz więcej

Ocena funkcjonalna dziecka

Proces diagnostyczny pozwala na ustalenie czy dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.

zobacz więcej

Diagnoza ADHD

Test przeznaczony jest dla dzieci, u których zaobserwowano zaburzenia koncentracji i uwagi. MOXO to obiektywne i wiarygodne narzędzie wspierające diagnozę ADHD, które mierzy rzeczywiste reakcje badanego.

zobacz więcej

Badanie ADOS-2

Oferta skierowana jest do rodziców zaniepokojonych rozwojem swojego dziecka oraz dotyczy dzieci, u których wynik badania przesiewowego wskazuje ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu.

zobacz więcej

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna jest punktem wyjścia dla rozpoczęcia terapii logopedycznej. Na podstawie diagnozy można zdecydować o odroczeniu terapii lub uznać, że jest ona niepotrzebna – jeśli rozwój dziecka przebiega zgodnie z normą rozwojową.

zobacz więcej