TERAPIA

Terapia dostosowana do deficytów, etapu rozwoju i możliwości każdego dziecka.

Więcej...

DIAGNOZA

Korzystamy z profesjonalnych narzędzi diagnostycznych. Wskazujemy obszary problemowe i potencjalne deficyty. Kierujemy do dalszych konsultacji.

Więcej...