Trauma rozwojowa u dzieci

Trauma dziecięca to bardzo poważny problem, który często dotyka dzieci z rodzin zastępczych. Dzieci te często doświadczają trudnych sytuacji, takich jak przemoc domowa, zaniedbanie, separacja od biologicznych rodziców, a także często doświadczają różnego rodzaju form przemoc i nadużyć.

Więcej...