DIAGNOZA

Korzystamy z profesjonalnych narzędzi diagnostycznych. Wskazujemy obszary problemowe i potencjalne deficyty. Kierujemy do dalszych konsultacji i dajemy wskazówki na temat pracy terapeutycznej z dzieckiem.