Stosujemy terapię dostosowaną do etapu rozwoju i możliwości psychofizycznych każdego dziecka. Plan terapii opracowujemy zawsze na podstawie zaleceń od specjalistów prowadzących lub diagnozy przeprowadzonej w naszym Centrum.

DLA KOGO

Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Zajęcia skierowane są do dzieci mających problemy z przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji oraz tych, którym trudno jest nawiązać i utrzymać relacje z rówieśnikami i dorosłymi.

METODYKA

Metoda LEGO®SIX BRICKS opiera się na aktywnościach wykorzystujących znane i lubiane przez dzieci klocki. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tej metodyki pozwalają na rozwój mowy i komunikacji, motoryki oraz zachowań społecznych i emocji.

Proponowane dzieciom ćwiczenia nie tylko pozwalają im na bycie twórczym, ale uczą współpracy z innymi, samokontroli i dążenia do celu, a przede wszystkim są wspaniałą zabawą.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w małych grupach (5-7 osób) dobranych pod względem wieku i poziomu funkcjonowania. Czas trwania pojedynczych zajęć 60 minut.

Obowiązuje konsultacja diagnostyczna kwalifikująca do grupy.

Zajęcia całoroczne.

CENA

100 złotych / 60 minut

Konsultacja diagnostyczna: 150 złotych

DLA KOGO

Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku szkolnym (od IV klasy). Zajęcia skierowane są do dzieci mających problemy z przestrzeganiem reguł, panowaniem nad złością i agresją w codziennych sytuacjach.

METODYKA

Trening umiejętności społecznych z elementami TZA to program zajęć, podczas których dzieci i młodzież uczą się zamieniać zachowania agresywne na prospołeczne, pewne siebie i bezpieczne. Podczas spotkań uczestnicy poznają alternatywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, uczą się rozpoznawać i nazywać swoje emocje. To także okazja do uczenia się wnioskowania moralnego – co jest złe, dlaczego, jakie niesie konsekwencje.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w małych grupach (5-7 osób) dobranych pod względem wieku i poziomu funkcjonowania. Czas trwania pojedynczych zajęć 90 minut.

Obowiązuje konsultacja diagnostyczna kwalifikująca do grupy.

CENA

125 złotych / 90 minut

Konsultacja diagnostyczna: 150 złotych

DLA KOGO

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z podejrzeniem lub diagnozą FAS / FASD. W zajęciach mogą wziąć udział również dzieci z zaburzeniami wynikającymi z traumy wczesnodziecięcej.

METODYKA

Zajęcia uwzględniają założenia kompleksowego planu terapii dzieci z FAS / FASD i skupiają się na następujących obszarach:

  • regulacja emocji
  • neurostymulacja
  • współpraca opiekun-dziecko-terapeuta
  • treningi językowe i społeczne

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w małych grupach (5-7 osób) dobranych pod względem wieku i poziomu funkcjonowania. Czas trwania pojedynczych zajęć 90 minut.

Obowiązuje konsultacja diagnostyczna kwalifikująca do grupy.

CENA

125 złotych / 90 minut

Konsultacja diagnostyczna: 150 złotych