DLA KOGO

Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku szkolnym (od IV klasy). Zajęcia skierowane są do dzieci mających problemy z przestrzeganiem reguł, panowaniem nad złością i agresją w codziennych sytuacjach.

METODYKA

Trening umiejętności społecznych z elementami TZA to program zajęć, podczas których dzieci i młodzież uczą się zamieniać zachowania agresywne na prospołeczne, pewne siebie i bezpieczne. Podczas spotkań uczestnicy poznają alternatywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych, uczą się rozpoznawać i nazywać swoje emocje. To także okazja do uczenia się wnioskowania moralnego – co jest złe, dlaczego, jakie niesie konsekwencje.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w małych grupach (5-7 osób) dobranych pod względem wieku i poziomu funkcjonowania. Czas trwania pojedynczych zajęć 90 minut.

Obowiązuje konsultacja diagnostyczna kwalifikująca do grupy.

CENA

125 złotych / 90 minut

Konsultacja diagnostyczna: 150 złotych