Badanie ADOS-2

Dla kogo

Oferta skierowana jest do rodziców zaniepokojonych rozwojem swojego dziecka. Na pogłębioną diagnostykę kierujemy również te dzieci, u których wynik badania przesiewowego wskazuje ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Jak przebiega badanie

Proces diagnostyczny obejmuje:

  • Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
  • Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
  • Badanie narzędziem ADOS-2.
  • Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
  • Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.

W procesie diagnozy wykorzystujemy:

ADOS-2 – specjalnie opracowany protokół obserwacji określany często “złotym standardem” w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Badanie trwa około godziny i polega na proponowaniu przez diagnostę różnych zabaw czy tematów do rozmowy, zależnie tego w jakim wieku jest badana osoba. ADOS – 2 pozwala dzięki temu na analizę i ocenę nieprawidłowości charakterystycznych dla spektrum autyzmu.

ADOS – 2 można stosować już u dzieci od 12 miesiąca życia, można nim diagnozować także młodzież i dorosłych. Test można wykorzystać zarówno w ocenie osób niemówiących jak i tych, które posługują się mową.

Ile trwa badanie

Proces diagnostyczny obejmuje 3 spotkania.

Cena
  • 1200,00 złotych