Ocena funkcjonalna dziecka

Dla kogo

Proces diagnostyczny pozwala na ustalenie czy dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.

Jak przebiega badanie

Proces diagnostyczny obejmuje:

  • Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
  • Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
  • Obserwację dziecka podczas swobodnej zabawy i ocenę jego rozwoju psychoruchowego oraz funkcjonowania społeczno-emocjonalnego.
  • Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
  • Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.

W procesie diagnozy wykorzystujemy:

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) – test przeznaczony do oceny rozwoju dziecka pozwalający na ustalenie, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Badanie testem umożliwia ocenę w sferach: rozwój ruchowy, motoryka precyzyjna i lateralizacja, spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa, komunikowanie się i mowa, emocje i relacje społeczne, funkcje behawioralne oraz wiedza i umiejętności.

Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE) – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka pozwalające na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka, które są ilościowo i/lub jakościowo nieprawidłowe na poszczególnych etapach rozwoju, a następnie sklasyfikowanie ich w określonych obszarach (sen, wydalanie, odżywianie, samodzielność, nawyki, aktywność ruchowa i napęd, poziom impulsywności, koncentracja i uwaga, emocje, zachowanie, relacje społeczne).

Ile trwa badanie

Proces diagnostyczny obejmuje od 2 do 3 spotkań. W zależności od poziomu funkcjonowania dziecka może zostać zlecone dodatkowe spotkanie diagnostyczne płatne dodatkowo.

Cena
  • 450,00 złotych
  • Dodatkowe spotkanie diagnostyczne: 150,00 złotych
  • Plan terapii: 150,00 złotych