Terapia FAS/FASD

Dla kogo

Dla dzieci z podejrzeniem lub diagnozą FAS / FASD. W zajęciach mogą wziąć udział również dzieci z zaburzeniami wynikającymi z traumy wczesnodziecięcej.

Metodyka

Zajęcia uwzględniają założenia kompleksowego planu terapii dzieci z FAS / FASD i skupiają się na następujących obszarach:

  • regulacja emocji
  • neurostymulacja
  • współpraca opiekun-dziecko-terapeuta
  • treningi językowe i społeczne
Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w małych grupach (3-5 osób) dobranych pod względem wieku i poziomu funkcjonowania. Czas trwania pojedynczych zajęć 90 minut.

Obowiązuje konsultacja diagnostyczna kwalifikująca do grupy.

Cena
  • 125 złotych / 90 minut
  • Konsultacja diagnostyczna: 150 złotych