TUS z elementami LEGO©SIX BRICS

Dla kogo

Dla dzieci przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych mających problemy z przestrzeganiem norm, adaptacją do nowych sytuacji oraz nawiązywaniem i utrzymywaniem relacje z rówieśnikami i dorosłymi.

Metodyka

Metoda LEGO®SIX BRICKS opiera się na aktywnościach wykorzystujących znane i lubiane przez dzieci klocki. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tej metodyki pozwalają na rozwój mowy i komunikacji, motoryki oraz zachowań społecznych i emocji.

Proponowane dzieciom ćwiczenia nie tylko pozwalają im na bycie twórczym, ale uczą współpracy z innymi, samokontroli i dążenia do celu, a przede wszystkim są wspaniałą zabawą.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w małych grupach (5-7 osób) dobranych pod względem wieku i poziomu funkcjonowania. Czas trwania pojedynczych zajęć 60 minut.

Obowiązuje konsultacja diagnostyczna kwalifikująca do grupy. Zajęcia całoroczne.

Cena
  • 100 złotych / 60 minut
  • Konsultacja diagnostyczna: 150 złotych