DLA KOGO
Oferta skierowana jest do rodziców zaniepokojonych rozwojem swojego dziecka. Na pogłębioną diagnostykę kierujemy również te dzieci, u których wynik badania przesiewowego wskazuje ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu.

W procesie diagnozy wykorzystujemy ADOS-2 – specjalnie opracowany protokół obserwacji określany często “złotym standardem” w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Badanie trwa około godziny i polega na proponowaniu przez diagnostę różnych zabaw czy tematów do rozmowy, zależnie tego w jakim wieku jest badana osoba. ADOS – 2 pozwala dzięki temu na analizę i ocenę nieprawidłowości charakterystycznych dla spektrum autyzmu.

ADOS – 2 można stosować już u dzieci od 12 miesiąca życia, można nim diagnozować także młodzież i dorosłych. Test można wykorzystać zarówno w ocenie osób niemówiących jak i tych, które posługują się mową.

JAK PRZEBIEGA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje:
🡆 Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
🡆 Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
🡆 Badanie narzędziem ADOS-2.
🡆 Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
🡆 Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.

ILE TRWA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje 4 spotkania.

CENA
1200,00 złotych