DLA KOGO
Test przeznaczony jest dla dzieci, u których zaobserwowano zaburzenia koncentracji i uwagi. MOXO to obiektywne i wiarygodne narzędzie wspierające diagnozę ADHD, które mierzy rzeczywiste reakcje badanego.
Następnie odnosi je do norm i wylicza wyniki dla każdego z podstawowych symptomów ADHD:
🡆 zaburzeń uwagi (A),
🡆 czasu reakcji (T),
🡆 impulsywności (I)
🡆 oraz nadaktywności (H)

MOXO pozwala również ocenić skuteczność terapii oraz zastosowanych leków ponieważ może być wykonany wielokrotnie w różnych odstępach czasu, a wyniki pomiarów pozwalają jednoznacznie ocenić efekty podjętego leczenia. Dzięki temu wspomaga on nie tylko samą diagnozę, ale także planowanie oraz modyfikację terapii i farmakoterapii dla badanego.

Test MOXO przeznaczony jest dla dwóch grup wiekowych:
🡆 dzieci w wieku 7-12 lat
🡆 młodzieży i dorosłych w wieku 13-60 lat

Wyniki testu MOXO pozwalają psychiatrom, neurologom, psychologom, pedagogom i innym specjalistom określić precyzyjnie rodzaj zaburzeń badanego oraz zastosować odpowiednio dobraną terapię.

JAK PRZEBIEGA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje:
🡆 Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
🡆 Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
🡆 Przeprowadzenie testu MOXO.
🡆 Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
🡆 Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.

ILE TRWA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje 2 spotkania.

CENA
450,00 złotych