DLA KOGO

Diagnoza logopedyczna jest punktem wyjścia dla rozpoczęcia terapii logopedycznej. Jednocześnie na podstawie diagnozy można zdecydować o odroczeniu terapii lub uznać, że jest ona niepotrzebna – w przypadku, gdy rozwój dziecka przebiega zgodnie z normą rozwojową.

Celem diagnozy jest nie tylko rozpoznanie ewentualnych wad wymowy.

Podczas diagnozy logopedycznej logopeda ocenia:

🡆 sposób komunikacji dziecka
🡆 poziom rozumienia dziecka
🡆 sposób realizacji poszczególnych głosek w zestawieniu z normami rozwojowymi
słuch fonemowy i fonematyczny
🡆 budowę aparatu artykulacyjnego dziecka – w tym m.in. budowę wędzidełka podjęzykowego, sprawność warg i języka, napięcie mięśniowe
🡆 czynności prymarne – takie jak gryzienie, żucie, oddychanie – w tym ocena toru oddechowego.

W procesie diagnozy opieramy się na Kartach Oceny Logopedycznej Dziecka – teście służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Test ten uzyskał pozytywną rekomendację Polskiego Związku Logopedów.

Dodatkowo u dzieci w wieku w wieku od 3 do 7 lat stosujemy Karty Oceny Słuchu Fonemowego.

JAK PRZEBIEGA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje:
🡆 Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
🡆 Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
🡆 Badanie logopedyczne narzędziami dostosowanymi do wieku i poziomu funkcjonowania dziecka.
🡆 Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
🡆 Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.

ILE TRWA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje od 2 do 3 spotkań.

W niektórych przypadkach po diagnozie logopedycznej konieczne będzie odbycie dodatkowych badań lub konsultacji lekarskich, np. badania słuchu, konsultacji z ortodontą lub laryngologiem.

CENA
400,00 złotych