DLA KOGO
Diagnoza przeznaczona jest dla dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży. Wczesna diagnoza pozwala na opracowanie i wdrożenie indywidualnego planu terapii, który pozwoli w sposób aktywny nie tylko wspomagać proces rozwoju dziecka, ale także go stymulować układ nerwowy do procesów związanych z neuroplastycznością.

JAK PRZEBIEGA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje:
🡆 Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
🡆 Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
🡆 Spotkania konsultacyjne, w trakcie których przeprowadzane są badania diagnostyczne (m.in. ocena opóźnień wzrostu, cech dysmorfii twarzy, występowania u dziecka uszkodzeń/dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego, ekspozycji na alkohol w okresie życia płodowego oraz całościowa ocena rozwoju psychoruchowego dziecka).
🡆 Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
🡆 Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.

W procesie diagnozy wykorzystujemy tzw. 4-cyfrowy Kwestionariusz Waszyngtoński będący  aktualnie najpopularniejszym narzędziem diagnostycznym w zakresie FAS / FASD używanym na całym świecie.

ILE TRWA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje 3-4 spotkania.

CENA
750,00 złotych

Zapraszamy na bezpłatne niezobowiązujące konsultacje, w czasie których ocenimy stopień funkcjonowania dziecka i zaproponujemy optymalną ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną.