DLA KOGO
Proces diagnostyczny pozwala na ustalenie czy dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.

Badanie testem pozwala na ocenę dziecka w następujących obszarach:
1.       rozwój ruchowy
2.       motoryka precyzyjna i lateralizacja
3.       spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa
4.       komunikowania się i mowa
5.       emocje i relacje społeczne
6.       funkcje behawioralne
7.       umiejętności przedszkolne i szkolne

Ocena zachowania i emocji umożliwia zdiagnozowanie nieprawidłowości w następujących obszarach:
1.       Sen
2.       Wydalanie
3.       Odżywianie
4.       Samodzielność
5.       Nawyki
6.       Aktywność ruchowa i napęd
7.       Poziom impulsywności, koncentracja i uwaga
8.       Emocje
9.       Zachowanie (wzorce behawioralne)
10.    Relacje społeczne

Wyniki ww. ocen stanowią podstawę pozostałych procesów diagnostycznych, jak również pozwalają na opracowanie i wdrożenie indywidualnych programów terapii ukierunkowanych na zidentyfikowane potrzeby rozwojowe badanego dziecka.

JAK PRZEBIEGA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje:
🡆 Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
🡆 Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
🡆 Obserwację dziecka podczas swobodnej zabawy i ocenę jego rozwoju psychoruchowego oraz funkcjonowania społeczno-emocjonalnego.
🡆 Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
🡆 Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.


ILE TRWA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje od 2 do 3 spotkań. W zależności od poziomu funkcjonowania dziecka może zostać zlecone dodatkowe spotkanie diagnostyczne płatne dodatkowo.

JAK PRZEBIEGA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje:
🡆 Wywiad dotyczący rozwoju dziecka przeprowadzany w trakcie stacjonarnych konsultacji lub w formie on-line.
🡆 Analizę dokumentacji medycznej, edukacyjnej, wyników badań i konsultacji specjalistycznych posiadanych przez rodziców / opiekunów.
🡆 Obserwację dziecka podczas swobodnej zabawy i ocenę jego rozwoju psychoruchowego oraz funkcjonowania społeczno-emocjonalnego.
🡆 Analizę wyników poszczególnych konsultacji przez zespół diagnostyczny.
🡆 Opracowanie i omówienie z rodzicami / opiekunami dziecka pisemnego podsumowania wraz z zaleceniami dotyczącymi terapii.


ILE TRWA BADANIE
Proces diagnostyczny obejmuje od 2 do 3 spotkań. W zależności od poziomu funkcjonowania dziecka może zostać zlecone dodatkowe spotkanie diagnostyczne płatne dodatkowo.

CENA
Ocena rozwoju psychoruchowego: 250,00 złotych
Ocena zachowania i emocji: 150,00 złotych
Dodatkowe spotkanie diagnostyczne: 150,00 złotych
Plan terapii: 150,00 złotych